MODLITBA ARCHANDĚLA MICHAELA

Energie Archanděla Michaela udržuje rovnováhu v našem energetickém systému a vytváří okolo nás ochranný štít, dodává odvahu a bezpečí. Činí nás silnějšími, tudíž nám pomáhá i při vyčerpání a posiluje také naši auru. Očišťuje od negativních a cizích energií, posiluje jasnost myšlení a pomáhá nám učinit zásadní změny v našem životě, ukazuje nám jeho smysl. Zasahuje v situacích, ve kterých naše jednání není v souladu s Božím plánem. Bdí nad úkoly, jež se máme naučit a pomáhá nám v těžkých zkouškách a ve všech situacích, ve kterých potřebujeme posílit a zbavit se pochyb a obav.

 

Jeho energie je spojena s modrým paprskem.

 

Archanděl Michael podporuje rozhodnost, vnitřní sílu a odvahu. Archanděl Michael také pomáhá ve stresových situacích a ve vztazích, zejména pokud jde o jasnost a osvobození. Chrání Vás tedy archetyp sebevědomého chování a silného charisma.


MODLITBA ARCHANDĚLA MICHAELA

Archanděli Michaeli volám Tě. Žádám Tě o pomoc. Přijď teď ke mně a pomoz mi

zbavit se všech obav a nízkých energií, které jsou založeny na strachu, i ty,

které jsem absorboval nebo přijal od jiných lidí, ať už vědomě či nevědomě.

 

Obklop mne svým léčivým purpurovým a zlatým Světlem a odstraň všechna pouta,

která jsem si vytvořil ke starostem, stresu, strachu, hněvu a nízkým energiím.

 

Žádám Tě, abys svým mečem plným Světla přerušil všechna pouta ke strachu mezi

námi a druhými lidmi včetně těch, které jsem potkal v minulosti,

situacemi, věcmi a místy. Pomoz mi, abych se osvobodil od všeho, co mne poutá

ke strachu, abych se osvobodil od omezení, které vychází z mého ega, a

abych skutečně vycházel z mého Vyššího Já, které ví, že kolem nás je pouze LÁSKA.

 

Žádám Tě, abys mne zbavil všech starých energií, starého hněvu, žárlivosti i případů,

kdy někdo žárlil, záviděl, nebo se na mne hněval. Žádám Tě, abys odrazil každý

útok, kletbu a všechny ostatní myšlenkové formy, které vycházejí z ega a strachu.

 

Pomoz mi znovu se spojit s mojí duší a pocitem úplnosti a dokonalosti, který

pochází z mého Božského stvoření. Nech vytratit všechen můj starý strach a stres

z každého období mého života.

 

Cítím, že má vnitřní síla stoupá. Cítím tuto sílu. Toto uvědomění pochází z toho,

kdo jsem, mocný posel Světla, jehož poslání je potřebné a který má nekonečně

mnoho Lásky k dávání i přijímání. Přijímám nyní nové vibrace pocházející

z Vyšších rovin, naplněné Láskou, Světlem a mírem.

 

Žádám Tě Archanděli Michaeli. Chraň mne a udržuj ve mne tyto nádherné vibrace.

Obklop mne svým tmavě modrým ochranným pláštěm a udržuj krásné světlo

v mém mentálním, emocionálním i fyzickém těle a chraň mne

přede všemi příchozími nízkými energiemi a dej mi velmi jasné vedení, kterému

snadno porozumím.

 

Ať jsem v jakékoliv situaci nebo v jakémkoliv stavu, které jsou nízko,

naplň je Radostí a Pravdou. Dej mi odvahu a sílu, abych udělal potřebné

změny v mém životě, abych prožíval pouze takové situace a vztahy, které

jsou založeny na Radosti, Štěstí a Lásce.

 

Dej mi odvahu a sílu, abych byl sám sebou, abych vedl každý krok přímo ve směru mých

životních tužeb a mého poslání. Pomoz mi obejmout nádherné Světlo uvnitř mne i

okolo mne. Abych byl schopen milovat, zpívat, hrát si. Abych projevoval své

Božství ve všem, co dělám. Abych byl odrazem Božské vznešenosti a abych mohl

vytvořit krásný příklad míru na Zemi.

 

Děkuji Ti, Archanděli Michaeli, za Tvou pomoc, podporu, ochranu a vedení. Prosím Tě

zůstaň se mnou a pomoz mi pokračovat tak, abych byl poslem Světla, jímž mám být.

 

AMEN

Ve jménu Boha, tak se staň.


MODLITBA ARCHANDĚL MICHAEL (ŽENSKÝ ROD)

MODLITBA ARCHANDĚL MICHAEL (MUŽSKÝ ROD)

For english users click here